Công Ty Thế Giới Nail Salon là một trong những công ty đào tạo giáo trình lớp Microblading bật nhất Hoa Kỳ.  Chúng tôi có đội ngũ giảng viên có trong nghề trên 35 năm kinh nghiệm dậy nghề cho các học sinh Mỹ, Mễ và Châu Á khắp nơi.  Đặc biệt với học sinh Việt Nam lớp học toàn tiếng Việt giành cho các học sinh muốn có nghề trong tay nhưng vì kém Anh Văn do đó chúng tôi đã thiết kế các khoá học nhầm hỗ trợ cho các anh chị em có một lớp học đầy thông tin và kỹ năng thực hành cho khách hàng trong tương lai.

Công Ty Tiffiny Lương Beauty Academy đã hợp tác với Công Ty Thế Giới Nail Salon tổ chức các lớp học Microblading khắp Hoa Kỳ, đặc biệt các thành phố nhiều đồng hương Việt Nam sinh sống hầu tạo điều kiện cho quý học sinh có cơ hội đi học cũng như thăm bạn bè và du lịch luôn.

 

Quý học sinh sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn tất khoá học tại chổ luôn.  Và lớp Tiffiny Lương – Microblading chỉ giảng dậy cho các học sinh đã học qua những nơi khác mà chưa thoả mãn về kỹ năng cũng như thực hành thì đây là cơ hội để đăng ký học vì lớp Tiffiny Lương chú trọng về kỹ thuật và trình độ hơn là chỉ học có lệ với bằng cấp.  Công Ty Thế Giới Nail Salon uy tín rất quan trọng nhưng chắc chắn phải có chất lượng, do đó chúng tôi yêu cầu các giảng viên và nhà đối tác tuyệt đối đảm bảo chất lượng cho các dịch vụ của chúng tôi.

Đay là thông tin của lớp học xâm microblading và địa điểm cũng như ngày giờ để quý anh chị tham khảo và liên lạc đăng ký vì chổ học có giới hạng xin quý anh chị vui lòng gọi chúng tôi 407-867-7408 để đăng ký sớm nhất.

Lớp Học:  Microblading
Giá Tiền:  $3,500 USD
Thời Giang:  3 Ngày
Giảng Viên:  Tiffiny Lương
Công Ty:  Tiffiny Lương Beauty Academy
Thông tin chi tiết của lớp học trong 3 ngàybấm vào đây !

Chương trình học 3 ngày bao gồm 11 kỷ thuật bằng tay :

 1. Thêu sợi, phun tán bột, chỉnh màu xâm cũ và xoá xâm cũ không để lại sẹo
 2. Microblading (thêu sợi)
 3. Microblading 3D (thêu sợi 3D)
 4. Microblading 6D (thêu sợi 6D)
 5. Sculpting Microblading (điêu khắc sợi)
 6. Sculpting Microblading Ombré Shading hairline 18D (khắc sợi nhìn tự nhiên)
 7. Shading shadow makeup (phun tán bột)
 8. Shading Soft Powder (phun tán bột nhẹ)
 9. Tapping ( permanent makeup by hand) (xăm vĩnh viễn)
 10. Tapping flat remove and correction old tattoo (xoá và chỉnh sữa xăm cũ)
 11. Tapping pick and Tap Tif remove and correction old tattoo

Đặc cọc trước $500 USD để đảm bảo chổ cho quý anh chị.  Hãy liên hệ Công Ty Thế Giới Nail Salon qua 407-867-7408 hoặc e-mail:  info@thegioinailsalon.com

 • Arlington Jan 13, 14 & 15
 • Boston March 31 – April 1 & 2
 • Houston April 7, 8, & 9
 • Arlington May 5, 6, & 7
 • Santa Ana July 7, 8, & 9
 • Orlando August 4, 5, & 6
 • Arlington August 25, 26, & 27
 • San Jose September 15, 16, & 17
 • Boston October 6, 7, & 8 10
 • Arlington November 4, 5, & 6